Contract

ফ্ল্যাট বা বাসা ভাড়ার চুক্তিপত্র

ফ্ল্যাট/বাসা ভাড়ার চুক্তিপত্র দলিল   ১ম পক্ষ : বাড়ীর মালিক নাম : …………………………………….., পিতার নাম : ……………………………………., ঠিকানা : …………………………………………, মোবাইল : ০১……………………………………….., জাতীয় পরিচয়পত্র নং : …………………………………………… ২য় পক্ষ : ভাড়াটিয়া নাম : …………………………………….., পিতার নাম : ……………………………………., ঠিকানা : …………………………………….., মোবাইল : ০১……………………………………….., জাতীয় পরিচয়পত্র নং : ………………………………………….. পরম করুণাময় মহান সৃষ্টিকর্তার নাম […]

Scroll to top
error: Content is protected !!